РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТЕСТА COVID

Използвайте нашия формуляр за резервация на среща, за да си запишете тест COVID.

Моля, пристигнете приблизително 10 минути преди уговорената среща, за да избегнете закъснения.

bg_BGБългарски